Huisreglement De Lage Kempen

Goede afspraken, goede vrienden

Elke gast van het vakantiecentrum ontvangt tijdens het hoogseizoen bij inschrijving een pasje op naam, geldig zolang het verblijf duurt. Dit pasje is het toegangsbewijs. Informatie omtrent medische hulp, recreatieprogramma, openingstijden, enzovoort vind je in onze infobrochure.

E.H.B.O.

Zowel in de receptie als bij het zwembad bevindt zich een E.H.B.O.-post.

Bezoekers

Bezoekers dienen zich aan te melden bij de receptie. De gasten zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van hun bezoekers. Deze dienen het terrein te verlaten voor 22.00 uur. Bij eventuele overnachting dient de receptie hierover vooraf te worden geïnformeerd, dit in verband met de wettelijke verplichtingen. Hiervoor geldt een speciaal tarief. Het zwembad is voor de bezoekers niet gratis toegankelijk.

Auto's en motoren

Om de veiligheid op ons terrein te waarborgen geldt voor alle voertuigen een maximumsnelheid van 6 km/uur. Er is slechts 1 voertuig per verhuureenheid toegelaten. Gebruik van uw voertuig op het vakantiecentrum, voor het halen van boodschappen in de kampwinkel of een bezoek aan het restaurant e.d. is niet toegestaan. De slagboom is gesloten van 22.00 tot 08.00 uur. Kom je tussen deze tijden aan, dan dien je jouw auto op de parking bij het restaurant te plaatsen.

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, mogen op het vakantiecentrum geen voertuigen besturen. Ook niet onder leiding van de bezitter van het voertuig. Parkeren op het vakantiecentrum is alleen toegestaan voor de bewoners van de bungalows. Onze camping-gasten dienen hun voertuigen op de door hun toegewezen campingplaats te parkeren. Het parkeren op of langs de wegen van het vakantiecentrum is niet toegestaan.

Rust

Teneinde de voordelen die een familiepark met zich meebrengt te waarborgen, is het niet toegestaan dat bromfietsen met ingeschakelde motor van het terrein gebruik maken. Evenmin is het gebruik van aggregaten toegestaan. Gedurende de voor de nachtrust bestemde periode (22.00 - 08.00 uur) dient rust en stilte op het park in acht genomen te worden.

Bewoning

Het is, naast de ingeschreven bewoners, niet toegestaan dat anderen buiten medeweten van de leiding van de faciliteiten en bewoning gebruik maken in welke vorm dan ook. Bij afwezigheid gedurende een periode langer dan 24 uur dient de centrumleiding hierover vooraf ingelicht te worden. De toegewezen standplaats dient in dit geval ordelijk te worden achtergelaten. De gasten met een vaste staanplaats staan zelf in voor het gras van de aan hun toegewezen standplaats.

Vuilnis

Vooraan op het terrein zijn containers geplaatst waarin alleen huishoudelijk afval gedeponeerd mag worden. Dit is alleen toegestaan in goed dichtgebonden plastic afvalzakken. Deze zijn tegen betaling verkrijgbaar in de kampwinkel.

Huisdieren

Maximaal is per bungalow/standplaats 1 huisdier (hond of kat) toegestaan. De receptie dient hierover vooraf te worden geïnformeerd. Zij dienen buiten het vakantiecentrum te worden uitgelaten en binnen het vakantiecentrum altijd te zijn aangelijnd. Eventuele uitwerpselen dienen te worden verwijderd. Op de toegewezen standplaats moeten huisdieren altijd zo zijn aangelijnd, dat de aan de buren toegewezen standplaats voor hen onbereikbaar is. Overlast van huisdieren moet in ieder geval worden voorkomen.

Beplanting

Ten einde de groenvoorziening van het vakantiecentrum in goede staat te houden, is het niet toegestaan om beplanting te beschadigen en/of verwijderen.

Reclame

Reclame voeren in welke vorm dan ook en het drijven van handelsactiviteiten op het terrein zijn niet toegestaan.

Gedrag

Van iedere gast wordt verwacht dat hij/zij zich aanpast aan de gangbare gedragsnormen.

Bungalows

Aankomst en vertrektijden: de huur gaat in op de dag van aankomst om 15.00 uur en loopt tot de dag van vertrek om 10.00 uur.

Inventaris

Controleer direct bij aankomst of de inventaris volledig is en alles zich in goede staat bevindt. Eventuele ontbrekende zaken of gebreken kunnen uitsluitend op de dag van aankomst worden gemeld bij de receptie. Mocht er tijdens je verblijf iets breken of zoek raken, zorg dan a.u.b. zo snel mogelijk voor vervanging. Alle inventarisstukken zijn tegen aankoopprijs bij de receptie verkrijgbaar. Beleefd doch dringend verzoeken wij u de eventuele te vervangen stukken niet elders aan te kopen. Dit om te voorkomen dat de inventaris uit een bonte verzameling van niet bij elkaar passende onderdelen gaat bestaan. Het tot de inventaris behorende beddengoed mag niet buiten gebruikt worden. 

Elke bewoner dient zijn bungalow schoon te houden. Bestek, serviesgoed, enzovoort dienen schoon te worden achtergelaten in zuivere kasten.

Camping

Plaatsing van auto, caravan, tent, enzovoort geschiedt op aanwijzing van de leiding. De standplaats en omgeving dient ordelijk en schoon te worden gehouden. Gaten en gootjes mogen niet worden gegraven. Indien de toegewezen plaats niet voorzien is van een afvoeraansluiting dient een emmer onder de afvoer geplaatst te worden, welke tijdig op de daarvoor bestemde plaats geledigd dient te worden. Lediging in de gracht is verboden.

Elektrische apparatuur

Het gebruik van elektrische apparaten met een vermogen dat groter is dan 6 amp. is niet toegestaan, aangezien de voedingsleidingen hierop niet berekend zijn. Het vervangen van een doorgesmolten zekering kost tijd en geld.

Sanitair

Net als bij je thuis is het in het vakantiecentrum de regel dat de sanitaire voorzieningen schoon en netjes worden achtergelaten. De kleintjes kunnen daarom ook beter begeleid worden. Het is verboden te roken in het sanitairgebouw. Zorg voor je eigen toiletpapier.

Chemische toiletten

Toiletemmers of reservoirs mogen uitsluitend in de daarvoor bestemde ruimte worden geledigd en gereinigd. Het ledigen door kinderen is niet toegestaan.

Vertrektijden

Uw toegewezen kampeerplaats dient op de door u aangegeven vertrekdag voor 11.00 uur weer voor ons beschikbaar te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, wordt er een extra dag aangerekend. U mag vanaf 13.00 uur op de camping.

Aansprakelijkheid

De gasten van het vakantiecentrum kunnen aansprakelijk gesteld worden voor alle door hen aan het vakantiecentrum aangerichte schade. De directie is niet aansprakelijk voor ongevallen aan personen of voor zoekraken en/of vernieling van eigendommen van derden.

Verantwoordelijkheid

Indien aan de reglementen van het vakantiecentrum De Lage Kempen geen gevolg wordt gegeven, heeft de directie het recht overtreders de toegang tot het centrum te ontzeggen, zonder terugbetaling van reeds betaalde gelden.

Slotbepaling

Voor zover niet voorzien in dit reglement dienen aanvullende regels van de directie of voor haar optredende personen van het vakantiecentrum De Lage Kempen ten alle tijde te worden opgevolgd.


Vakantiecentrum "De Lage Kempen"
Kiefhoekstraat 189 • B-3941 Hechtel-Eksel • België
T. +32 11 40 22 43 • info@delagekempen.be

Openingstijden Receptie
09.00 - 12.00 uur • 13.00 - 18.00 uur
of in de woning van de beheerder